top of page

MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction / Redukcja Stresu Oparta na Uważności

 

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction / Redukcja Stresu Oparta na Uważności) – został stworzony w 1979 roku przez Jona Kabat-Zinna i jego zespół. W ciągu 37 lat dokonano ponad 4 000 badań, które potwierdzają skuteczność metody w różnych obszarach zastosowań, m.in.:

 • trwałe obniżenie fizycznych i psychologicznych symptomów stresu,

 • zwiększoną zdolność do relaksowania się,

 • redukcję poziomu bólu oraz umiejętność radzenia sobie ze stałym bólem,

 • większy entuzjazm i energię do życia,

 • podwyższenie samooceny,

 • wpływa na koncentrację, kreatywność, pamięć

 • rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących zarówno krótko jak i długotrwałych.

MBSR może również wspomagać proces zdrowienia w przypadkach zaburzeń psychosomatycznych i somatycznych takich jak depresja, przewlekłe bóle, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania i uzależnienia.

 

Z jakich powodów ludzie biorą udział w programie MBSR?

 

 • stres związany z pracą i życiem osobistym

 • niepokój i przemęczenie

 • problemy ze snem

 • chroniczny ból

 • podwyższone ciśnienie krwi

 • bóle głowy

 

Jak przebiega trening MBSR ?

 

 • trening MBSR trwa 8 tygodni

 • przed rozpoczęciem kursu odbywa się Darmowy Dzień Otwarty

 • w trakcie kursu spotykamy się co tydzień na 2,5 godz. (1-sze i 8-me spotkanie) do 3 godz. (spotkania od 2-go do 7-go)

 • zwykle po 6 spotkaniuodbywa się 7 godzinny Dzień Uważności

 • każdy z uczestników deklaruje chęć i możliwość pracy własnej – codziennie, przez min 45-60 min.

 • przed rozpoczęciem kursu odbywają się spotkania indywidualne nauczyciela z każdym uczestnikiem (możliwa jest rozmowa telefoniczna

 • po kursie ma miejsce spotkanie indywidualne, posumowujące

 • w  tarkcie kursu każdy uczestnik otrzymuje 3 płyty z nagraniami do praktyki własnej oraz materiały po każdym ze spotka

 • główne praktyki stosowane podczas kursu to: bodyscan – świadomość ciała, kierowana medytacja uważności, praktyka uważności w ruchu, joga oparta na uważności

bottom of page